Biz hakda

Ningbo Iprolux Lighting Co., Ltd, innowasiýa kompaniýasy, 2016-njy ýylda döredilen we hammamda akylly aýna 、 geýinýän aýna we LED akylly yşyklandyryş dizaýnyna we önümçiligine ýöriteleşen. Bizde professional ýagtylyk çeşmesi, gurluşy we senagat dizaýnerleri topary bar. Bu topar bar ösen önüm dizaýn düşünjeleri we olaryň yzygiderli tagallalary, üznüksiz kämilleşmegi, kämillige ymtylmak, üznüksiz täzelik, kämillige ymtylmak müşderä akylly yşyklandyryşyň getiren ýokary durmuş derejesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.

"Ösüş üçin täzelik, ýaşamak üçin hil" ýörelgesine eýerýäris.Önümlerimiz FCC 、 TUV şahadatnamasyndan geçdi we CE 、 VDE 、 ROHS 、 ERP standartyna laýyklykda önümlerimiz içerki, Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda meşhurdyr. Asyl dizaýn, gözleg we önümçilik artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, borçlanýarys. marka gurmak, hyzmat etmek we bazar amal mümkinçiliklerini gowulandyrmak.

4

Dörediji / CEO: jenap Maýkl Miao, Iprolux-y esaslandyrmazdan 10 ýyl ozal kebşirleýiş we plastmassa sepýän zawodlary dolandyran .Men her hili iş tejribesi we önümleriň hiline we jikme-jikliklerine hemişe üns berýär.

Bellige alnan marka: IPROLUX
Geografiki artykmaçlygy: Zawodymyz Hytaýyň iň uly şäheri bolan Şanhaýdan bary-ýogy 3 sagat uzaklykda ýerleşýän Ningbo şäherinde ýerleşýär.
Önüm kategoriýasy: LED hammam aýnalary, beýleki myhmanhana hammam aýnalary, arka reňkli ýa-da bolmazdan, geýinýän aýna we LED bag çyralary.
Işewürlik maksady: “LED Bathroom Mirror” -y dünýädäki iň oňat üpjün edijilerden biri bolmagy maksat edinýär
Kärhananyň esasy düşünjesi: Bütewilik, pragmatizm, agzybirlik
Toparyň gurluşy: Dizaýn we ösüş üçin tejribeli we ýetişen topar, önümçiligi dolandyrmak üçin hünärmenler topary, hil gözegçiligi üçin topar, satuw hyzmaty üçin ajaýyp topar
Halkara söwdanyň tejribesi: 6 ýyl
Esasy bazar: Demirgazyk Amerika, Günbatar Europeewropa, Eastakyn Gündogar.
Esasy önümçilik ussahanasy: kebşirleýiş ussahanasy, plastmassa pürküji ussahanasy , aýna ýygnamak ussahanasy we açyk lampa ýygnamak ussahanasy.

6