Amazon gyzgyn satuw LED aýnasy 5 ýyl kepillik Akylly sensor datçigi Duman garşy hammam diwary aýnasy hammam LED aýnasySmart sensor datçigi Duman garşy hammam diwary aýnasy hammam LED aýnasy

Bu LED hammam aýnasynyň esasy aýratynlyklary: ýalpyldawuk gyralar, aýazly aýna kwadratlar zolagy we alýumin çarçuwasynda dikligine asylýar.Tegelek burçlar aýnalaryň çyzyklaryny ýumşadýar, hammam üçin ýumşak we ýyly atmosfera döredýär.Yşyk-diodly yşyklar aýazly aýnadan şöhle saçýar, bu diňe bir otagyňyzy yşyklandyrman, eýsem size ajaýyp ýagtylyk berýär.5 ýyl kepillik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Our A.dvantage

Biziň güýjümiz, dizaýn, ösüş we özleşdirmäge ökde bolmagymyzdyr.Önümiň aýratynlyklaryny we talaplaryny üpjün etseňiz, biz size sazlap bileris.Islendik görnüşdäki we ululykdaky adaty LED akylly aýnalary kabul edip bileris.

Örän oňat önümçilik zynjyrymyz bar.Öz enjamlarymyz we reňk zawodymyz bar.Önümlerimiz üçin alýumin çarçuwalary kesilýär, basylýar, egilýär, kebşirlenýär, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we öz zawodymyzda sepilýär.Şonuň üçin hiline, bahasyna, gowşurylyş wagtyna we ş.m. gözegçilik edip bileris.

Bäş ýyllyk kepillik hödürleýäris.
Aýnalarymyzyň ähli profilleri alýumin garyndysyndan ýasaldy.
Aýnanyň ähli elektron böleklerini goramak üçin aýnanyň arka tarapynda örtük plastinkasyny ulanýarys.Gurluş zolagy ýelim bilen möhürlenipdi.

Esasy maglumatlar

 

Esasy funksiýa

Ölçegi

Agramy (f)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

14

26

1415

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

31

1702

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

24

36

1990

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

28

41

2278

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

46

2566

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Setir çyzgysy