Bezegli akylly yşyklandyrylan aýna arka diwar diwar biderek hammam LED yşyklandyrylan aýna YJ-2103

Gelip çykan ýeri: Ningbo Hytaý
Marka ady: IPROLUX
Model: YJ-2103
Şekil: Kwadrat
Ulanylyşy: hammam / myhmanhana
Material: Alu + kümüş aýna
Port: Ningbo porty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Esasy funksiýa

Ölçegi (in)

Agramy (lb)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

14

31

1504

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

37

1792-nji ýyl

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

23

42

2080-nji ýyl

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

28

47

2368

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

52

2656

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 
1639982857(1)
1639988432(1)

Önümleriň maglumatlary

Marka ady

IPROLUX

Material

Alu + akril + mis mugt kümüş aýna

Ölçegler

 
500 * 700mm / 600 * 800mm / 700 * 900mm / 800 * 1000mm / 900 * 1100mm

 

Galyňlyk

5mm

Yzky reňkler

goşa örtükli

Mýalňyşlykreňk

Arassala

Yzky boýag reňki

ak.

Gaplamak

EPE + Karton

Eltip bermek

Depozit tölenenden soň 25 günüň içinde iberilýärNingboPort

Üstünligimiz

Biziň güýjümiz, dizaýn, ösüş we özleşdirmäge ökde bolmagymyzdyr.Önümiň aýratynlyklaryny we talaplaryny üpjün etseňiz, biz size sazlap bileris.Islendik görnüşdäki we ululykdaky adaty LED akylly aýnalary kabul edip bileris.
Örän oňat önümçilik zynjyrymyz bar.Öz enjamlarymyz we reňk zawodymyz bar.Önümlerimiz üçin alýumin çarçuwalary kesilýär, basylýar, egilýär, kebşirlenýär, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we öz zawodymyzda sepilýär.Şonuň üçin hiline, bahasyna, gowşurylyş wagtyna we ş.m. gözegçilik edip bileris.

Bäş ýyllyk kepillik hödürleýäris.
Aýnalarymyzyň ähli profilleri alýumin garyndysyndan ýasaldy.
Aýnanyň ähli elektron böleklerini goramak üçin aýnanyň arka tarapynda örtük plastinkasyny ulanýarys.Gurluş zolagy ýelim bilen möhürlenipdi.

Maslahat berilýän ululyklar

Demirgazyk Amerikada standart ölçeg

Europeewropada standart ölçeg

Ini (dýuýmda)

Boýy (dýuýmda)

Ini (mm-de)

beýikligi (mm-de)

24

30

350

450

30

30

450

600

48

30

500

700

60

30

600

800

30

36

900

600

36

36

900

700

42

36

1000

700

48

36

1000

800

60

36

1200

800

Aýratynlyklar düwmeleri

alpsd1

HYZMATDAŞ

alpsd2

SÖEPGI

alpsd6

TEMPERATURA GÖRNÜŞI

alpsd4

GORAMAK

alpsd5

CCT Üýtgetmesi

alpsd3

MUSIK

alpsd7

Gök

alpsd8

WAGT GÖRNÜŞI

alpsd9

ÇAGYRY ..


  • Öňki:
  • Indiki: