Simönekeý arka gönüburçly bezegli LED hammam aýnasy FX-1101

Bu ýönekeý we owadan gönüburçly LED hammam aýnasy, gyrasyndan LED nokatlary görünmeýän, Softumşak yşyklandyryş şekillendiriş işini tebigy edýär.BuYzky hammam aýnasy makiýaup we saç syrmak üçin ajaýyp, eger wyklýuçatel bilen gurnalan bolsa, aýnanyň düýbünde ýerleşer we çyralary aňsatlyk bilen öçürmäge mümkinçilik berer.Açyk ak çyralary bilen, hammam ýa-da öýüňiziň ýa-da işiňiziň islendik ýerinde ajaýyp.Ussat önüm dizaýny we iň soňky energiýa tygşytlaýjy çyra bilen hammamyňyzy şu gün täzeläň, häzirki pursatda durmuşyňyzy ýagtylandyryň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Esasy funksiýa

Ölçegi (in)

Agramy (lb)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

15

15

709

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

19

824

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

24

21

939

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

29

23

1054

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

26

1170

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 
1639981853(1)
1639988432(1)

Önümleriň maglumatlary

Softumşak degirme Switch we el süpüriş wyklýuçateli açmak / öçürmek, ýagtylygy sazlamak we reňk temperaturasyny üýtgetmek ýönekeý we aňsat edýär.
Defogger düwmesini açsaňyz, aýna hemişe dumansyz bolup biler.
LED yşyk çydamly, ýumşak we tebigydyr.Gözümizi gorap biler we ajaýyp makiýaup etmek üçin size iň çydamly yşyklandyryş berip biler.
Reňk tempini sazlap bolýar: Düzülip bilinýän reňk temperaturamyz 3000K - 6500K aralygynda dürli maksatlar üçin dürli açyk reňkleri saýlamagy teklip edýär.

Meýletin funksiýalar

1. Hereket ýa-da sensor datçigi.
2. Dumansyz gyzdyrylýan pad (Defogger).
3. Makiýaup üçin ulaldylan aýna.
4. Sakgal rozetkasy.
5. LED sagady we temperatura ekrany.
6. Bluetooth.
7. ightagtylyk: Netijeli ýagtylyk, ýokary ýagtylyk, ýokary ýokary ýagtylyk.

Köp maglumat

1. Myhmanhananyň durkuny täzelemek üçin yzky hammam aýnasy häzirki zaman hammamlaryň geljekki tendensiýasy, esasanam myhmanhanalarda we köpçülik ýerlerinde.
2. Ölçegi, dizaýny, ýagtylygy, reňki, gaplanylyşy hemme zady özleşdirip bolýar, goşmaça çykdajy ýok.
3. Aýna duman garşy pad, gürleýjiler bilen bluetooth, sanly sagat, temperatura ekrany ýa-da beýleki funksional komponentleri gurup bileris.
4. Nusga elýeterli.
5. Zawodyň gönüden-göni satuwy, zawodyň bahalary, hili zawod tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar, önümleriň eltilmezden ozal barlanmagyny üpjün edýäris.

Aýratynlyklar düwmeleri

alpsd1

HYZMATDAŞ

alpsd2

SÖEPGI

alpsd6

TEMPERATURA GÖRNÜŞI

alpsd4

GORAMAK

alpsd5

CCT Üýtgetmesi

alpsd3

MUSIK

alpsd7

Gök

alpsd8

WAGT GÖRNÜŞI

alpsd9

ÇAGYRY ..


  • Öňki:
  • Indiki: