2021 sensorly kwadrat kwadrat myhmanhana hammam aýnasy FX-3101

Biz ýokary derejeli hammam aýnasy öndürýäris.5 ýyl kepillik berip bileris.Hususylaşdyrmagy kabul edýäris we aýnalary islendik görnüşde ýa-da ululykda sazlap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Esasy funksiýa

Ölçegi (in)

Agramy (lb)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

15

28

1313

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

32

1511

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

24

37

1773

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

29

40

1904

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

35

43

2068-nji ýyl

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 
1639982044(1)
1639988128(1)

Önümleriň beýany

Model: FX-3101
Kepillik: 5 ýyl
MOQ: 50PCS
Şekil: gönüburçluk
Önümçilik kuwwaty: aýda 20000pcs
Material: Missiz kümüş aýna, alýumin çarçuwasy, 10m sim.
4 mm ýokary hilli aýna, 85-220V kuwwat, 50,000 sagat ömri
3000 K-6000 K reňk temperaturasy, 2835 LED bilen bilelikde
Çyralary ýakmak / öçürmek üçin düwmä basyň.
EPE + 4 Burçly garawul gaplamasy
Ölçegi: 600 * 600mm / 600 * 800mm / 700 * 900mm / 800 * 1000mm / 900 * 1100mm

Önümleriň maglumatlary

1. Çygly el degirme gözegçiligi erkin dolandyryş
2. Adam bedeniniň datçiginiň dizaýnyny aýnadan ýuwaş-ýuwaşdan öçürilýän aýna öwüriň
3. Gözelligiň indi petiklenmezligi üçin ýylylygy duýýan akylly arassalamak
4. LED gözelligiň ýagtylyk çeşmesi
5. Deriniň äheňini hakyky dikeltmek
6. Garaňky makiýa fromdan ýapyk ýagtylygyň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin hemme taraplaýyn ýagtylyk guşagy
7. definitionokary kesgitli ýüzýän aýna
8. Kümüş nitrat bilen örtükli, ýokary ýalpyldawuk, ekologiýa taýdan arassa kümüş aýnanyň bahasyny oksidlemek kyn kümüş aýna ýüzügi adaty linzalardan birnäçe esse ýokary, aýna has düşnükli, ýokary hilli kümüş aýna suw geçirmeýän, aýna wagtyň geçmegi bilen gara tegmiller okislenmez

a1p1l2

Aýna akylly ýyladyş - dumany aýyrmak üçin açar
Aýnanyň üstü indi dumanly we kondensirlenen suw monjuklary bolmaz, şonuň üçin dumanly we bulaşyk aýnadan uzak durup bilersiňiz.
Howpsuzlygy üpjün etmek üçin aýna partlama garşy bejergini ulanýar. Aýna döwülse-de düwün dökülmez, hapalar dökülmez, zyýan bolmaz.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Aýnalary sazlap bilersiňizmi?
J: Hawa, biz özleşdirýäris .Siz islendik görnüşi ýa-da ululygy düzüp bilersiňiz.
2-nji sorag .Kepillik barmy?Kepillik näçe wagt?
J: Hawa 5 5 ýyl kepillik berip bileris.
3-nji sorag. LED aýna üçin nusga sargyt barmy?
J: Hawa, nusgalary bir hepdäniň içinde hödürläp bileris.
4-nji sorag .Görüş wagty näme?
J: Nusgalar taýýarlamak üçin 7-15 gün gerek bolar .Düzgün sargyt önümçiliginiň wagty 30-50 gün töweregi, bu qty-a bagly.

Aýratynlyklar düwmeleri

alpsd1

HYZMATDAŞ

alpsd2

SÖEPGI

alpsd6

TEMPERATURA GÖRNÜŞI

alpsd4

GORAMAK

alpsd5

CCT Üýtgetmesi

alpsd3

MUSIK

alpsd7

Gök

alpsd8

WAGT GÖRNÜŞI

alpsd9

ÇAGYRY ..


  • Öňki:
  • Indiki: