Vanna aýnasy arka meýdany 5 ýyl kepillik YJ-1101

Iň ýokary derejeli müşderi hyzmatlary bilen bäş ýyl kepillik

Saýlamak üçin iki wyklýuçatel: duýgur wyklýuçatel / el süpüriş wyklýuçateli

5 mm mis däl kümüş aýna

● Ölçegleri: 500 * 700mm / 600 * 800mm / 700 * 900mm / 800 * 1000mm / 900 * 1100mm
● Kümüş aýna, örtüksiz, poslama garşy
● Gündiz arka yşyk aýnasy
Lead ledagtylyk çyrasy, sagat, öçüriji, Bluetooth üçin sensor ulgamy
● Alýuminiý ýapyk
Vanna otagynda ulanmak üçin synagdan geçirildi we tassyklandy
00 50000 sagat kepillik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Esasy funksiýa

Ölçegi (in)

Agramy (lb)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

15

30

1639

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

36

1927

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

24

41

2215

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

29

46

2503

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

51

2791

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 
1639982784(1)
1639988432(1)

Önümleriň maglumatlary

Softumşak degirme Switch we el süpüriş wyklýuçateli açmak / öçürmek, ýagtylygy sazlamak we reňk temperaturasyny üýtgetmek ýönekeý we aňsat edýär.
Defogger düwmesini açsaňyz, aýna hemişe dumansyz bolup biler.
LED yşyk çydamly, ýumşak we tebigydyr.Gözümizi gorap biler we ajaýyp makiýaup etmek üçin size iň çydamly yşyklandyryş berip biler.
Reňk tempini sazlap bolýar: Düzülip bilinýän reňk temperaturamyz 3000K - 6500K aralygynda dürli maksatlar üçin dürli açyk reňkleri saýlamagy teklip edýär.

Ölçegi

500 * 700mm / 600 * 800mm / 700 * 900mm / 800 * 1000mm / 900 * 1100mm

Kepillik

5 ýyl

Giriş naprýa .eniýesi

85v-265v

Gurluşy

Alýuminiý garyndy gurluşy. Suw geçirmeýän güýç gutusyny goşuň

Konfigurasiýany ýokarlandyrmak

Duman garşy \ wagt \ bluetooth \ temperatura \ garalmak \ reňk üýtgemegi

Aýna

5 mm mis erkin aýna

Yşyk-diodly yşyk

12V pes basyşly 2835 LED yşyk zolagy

Geçmek

El bilen süpürmek

Üstünligimiz

Biziň güýjümiz, dizaýn, ösüş we özleşdirmäge ökde bolmagymyzdyr.Önümiň aýratynlyklaryny we talaplaryny üpjün etseňiz, biz size sazlap bileris.Islendik görnüşdäki we ululykdaky adaty LED akylly aýnalary kabul edip bileris.
Örän oňat önümçilik zynjyrymyz bar.Öz enjamlarymyz we reňk zawodymyz bar.Önümlerimiz üçin alýumin çarçuwalary kesilýär, basylýar, egilýär, kebşirlenýär, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we öz zawodymyzda sepilýär.Şonuň üçin hiline, bahasyna, gowşurylyş wagtyna we ş.m. gözegçilik edip bileris.

Bäş ýyllyk kepillik hödürleýäris.
Aýnalarymyzyň ähli profilleri alýumin garyndysyndan ýasaldy.
Aýnanyň ähli elektron böleklerini goramak üçin aýnanyň arka tarapynda örtük plastinkasyny ulanýarys.Gurluş zolagy ýelim bilen möhürlenipdi.

Maslahat berilýän ululyklar

Demirgazyk Amerikada standart ölçeg

Europeewropada standart ölçeg

Ini (dýuýmda)

Boýy (dýuýmda)

Ini (mm-de)

beýikligi (mm-de)

24

30

350

450

30

30

450

600

48

30

500

700

60

30

600

800

30

36

900

600

36

36

900

700

42

36

1000

700

48

36

1000

800

60

36

1200

800

Fiýmit düwmeleri

alpsd1

HYZMATDAŞ

alpsd2

SÖEPGI

alpsd6

TEMPERATURA GÖRNÜŞI

alpsd4

GORAMAK

alpsd5

CCT Üýtgetmesi

alpsd3

MUSIK

alpsd7

Gök

alpsd8

WAGT GÖRNÜŞI

alpsd9

ÇAGYRY ..


  • Öňki:
  • Indiki: