Döwrebap stil gönüburçly wagt displeýi Aýna hammamda ýöriteleşdirilen LED Backlit Defogger Smart Mirror FX-2102

Arka tarapdan bu inedördül LED hammam aýnasy size rahat we ýumşak yşyk berdi. Aýnadan ýagtylyk aýnadan aýna, soňra bolsa ýüzüňize hammamdaky atmosferany dolandyrar .Bu size has köp zat getirip biler ……


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünligimiz

Biziň güýjümiz, dizaýn, ösüş we özleşdirmäge ökde bolmagymyzdyr.Önümiň aýratynlyklaryny we talaplaryny üpjün etseňiz, biz size sazlap bileris.Islendik görnüşdäki we ululykdaky adaty LED akylly aýnalary kabul edip bileris.

Örän oňat önümçilik zynjyrymyz bar.Öz enjamlarymyz we reňk zawodymyz bar.Önümlerimiz üçin alýumin çarçuwalary kesilýär, basylýar, egilýär, kebşirlenýär, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we öz zawodymyzda sepilýär.Şonuň üçin hiline, bahasyna, gowşurylyş wagtyna we ş.m. gözegçilik edip bileris.

Bäş ýyllyk kepillik hödürleýäris.
Aýnalarymyzyň ähli profilleri alýumin garyndysyndan ýasaldy.
Aýnanyň ähli elektron böleklerini goramak üçin aýnanyň arka tarapynda örtük plastinkasyny ulanýarys.Gurluş zolagy ýelim bilen möhürlenipdi.

Esasy maglumatlar

 

Esasy funksiýa

Ölçegi

Agramy (f)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

14

26

1415

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

31

1702

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

23

36

1990

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

28

41

2278

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

46

2566

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

 

Setir çyzgysyMaslahat berilýän ululyklar

Demirgazyk Amerikada standart ölçeg

Europeewropada standart ölçeg

Ini (dýuýmda)

Boýy (dýuýmda)

Ini (mm-de)

beýikligi (mm-de)

24

30

350

450

30

30

450

600

48

30

500

700

60

30

600

800

30

36

900

600

36

36

900

700

42

36

1000

700

48

36

1000

800

60

36

1200

800


  • Öňki:
  • Indiki: