Myhmanhananyň kaşaň diwary akylly aýna LED Vanity hammam aýnasy YJ-2102 oturdyldy

Softumşak degirme Switch we el süpüriş wyklýuçateli açmak / öçürmek, ýagtylygy sazlamak we reňk temperaturasyny üýtgetmek ýönekeý we aňsat edýär.

Defogger düwmesini açsaňyz, aýna hemişe dumansyz bolup biler.

LED yşyk çydamly, ýumşak we tebigydyr.Gözümizi gorap biler we ajaýyp makiýaup etmek üçin size iň çydamly yşyklandyryş berip biler.

Reňk tempini sazlap bolýar: Düzülip bilinýän reňk temperaturamyz 3000K - 6500K aralygynda dürli maksatlar üçin dürli açyk reňkleri saýlamagy teklip edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Esasy funksiýa

Ölçegi (in)

Agramy (lb)

Kuwwat (W)

Lýumen (lm)

Giriş naprýa .eniýesi (V)

CRI

IP

LED ömri

Kepillik

Şahadatnama

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

20 * 28

14

31

1504

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

24 * 32

19

37

1792-nji ýyl

85-265

≥80

54

50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

28 * 36

23

42

2080-nji ýyl

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

32 * 40

28

47

2368

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 

Geçmek düwmesine basyň
Garaňkylyk

36 * 44

34

52

2656

85-265

≥80

54

50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak

5 ýyl

 
1639981909(1)
1639987954(1)

Önümleriň beýany

● Model: YJ-2102
Garantiýa: 50000 sagat kepillik
● Ölçegleri: 500 * 700mm / 600 * 800mm / 700 * 900mm / 800 * 1000mm / 900 * 1100mm
● Alýuminiý ýapyk
● Giriş naprýa .eniýesi: 95V-265v / 12V
Ip Zolak: 2835

Önümleriň maglumatlary

Suw geçirmeýän
Brightokary ýagtylygy, energiýany tygşytlaýan, suw geçirmeýän LED zolak çyrasyny kabul ediň
Iň gowy görülýän LED çip, ýokary reňkli öwüşgin, çyzyk ýok, pes çyra çüýremesi, çydamly.Suw geçirmeýän, syzdyryjy, akyllylar has rahat bolar ýaly.
Hünär ussatlygy
Ölçegi / funksiýasy / görnüşi / nyşany aýratynlaşdyrylyp bilner
Zawod gönüden-göni, özleşdirmek ýönekeý, öz islegiňize görä aýna düzüň.Diňe edip bilmejek zadymyzy pikir edip bilmersiňiz.
Temperatura bilen gözegçilik etmek
Vanna gurşawy üçin döredilen aýnanyň üstüni arassalamak tehnologiýasy öz wagtynda çygly dizaýn bolup bilmez, duman päsgelçiligini azaldyp, ünsüňizi sowmazdan geýinip bilmez
Partlama garşy
Aýnanyň üstü, hatda daşarky güýçleriň täsiri astynda hem dökülmez, her aýnanyň Eppler satuwy ýokary ýapyşykly partlama garşy film bilen işlenýär.
Gara ýok
StandardB standarty - mis HD kümüş aýna ýok
Kümüş nitrat bilen örtük hökmünde, okislenmek aňsat däl, poslamak aňsat däl.Gara bolmadyk mis aýnasy has çydamly we sagdyn.
Bluetooth
360 ° ses tejribesi göz öňüne getirip bolmaýar
360 ° hemme taraplaýyn ses tehnologiýasy, sesiň deňagramly ýaýramagyny üpjün etmekdir.Aýna has ýönekeý bolar ýaly, gizlin Bluetooth.
Wagt / Temperatura
Bir bölek wagt / temperatura ekrany
LED sanly displeýi ulanýarys, diňe görkeziji sanlary aýna edýäris.Elektrik togy ýakylanda elmydama işleýär.

Üstünligimiz

1. Häzirki zaman modasy, çydamly, arassalamak aňsat, pasly, suw geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa
2.Alu çarçuwasy
3. Önümçilik we eksport biznesinde baý tejribe

Müşderi hyzmaty
Müşderileriň gaplamasy üçin mugt çap etmek we reňklemek LOGO we bellik.

Aýratynlyklar düwmeleri

alpsd1

HYZMATDAŞ

alpsd2

SÖEPGI

alpsd6

TEMPERATURA GÖRNÜŞI

alpsd4

GORAMAK

alpsd5

CCT Üýtgetmesi

alpsd3

MUSIK

alpsd7

Gök

alpsd8

WAGT GÖRNÜŞI

alpsd9

ÇAGYRY ..


  • Öňki:
  • Indiki: